Co navštívit ve Florencii - nejznámější památky


Florencie má mnoho významných a nádherných památek, které jsou známé po celém světě. Mezi nejvýznamnější patří:

Katedrála Santa Maria del Fiore - ikonická katedrála v centru města, s největší kupolí na světě navrženou Brunelleschim. Stavba trvala asi 150 let a vystřídalo se na ní několik architektů - Filippo Brunelleschi, Arnolfo di Cambio, Francesco Talenti, Emilio De Fabris… Mimo jiné je také zapsána v UNESCO.

Katedrála Santa Maria del Fiore
Katedrála Santa Maria del Fiore

Palazzo Vecchio (Starý Palác) - symbol moci a politického vlivu města Florence, původně zámek vládnoucí rodiny Medicejů, postaven na přelomu 13. a 14. století. Nyní zde najdete reprezentační místnosti radnice a muzeum. Palazzo Vecchio najdete v centru města na náměstí Signorie. Stačí přejít na druhou stranu náměstí a můžete vstoupit do:

Socha Davida od Michelangela Buonarrotiho
Socha Davida od Michelangela Buonarrotiho

Galerie Uffizi - jedna z nejvýznamnějších uměleckých galerií na světě, s neocenitelnou sbírkou uměleckých děl. Zdejší díla zachycují v průřezu výtvarnou tvorbu od Antického Říma až po období romantismu. Kromě obrazů a soch zde najdeme například i soubor tapiserií. Do galerie se dostanete z náměstí Signorie nebo z druhé strany od nábřeží řeky Arno.

Ponte Vecchio - nejstarší a nejslavnější most ve Florencii spojující oba břehy řeky Arno. Most postavili již ve starověku, avšak v dnešní podobě byl dokončen v roce 1345. Původně sloužil jako obchodní cesta a domovy řemeslníků a obchodníků, kteří mohli na mostě prodávat. Později byly tyto obchody nahrazeny obchody se zlatem a šperky.

Ponte Vecchio (Starý Most)
Ponte Vecchio (Starý Most)

Bazilika di Santa Croce - jeden z nejvýznamnějších kostelů ve Florencii, s bohatou sbírkou uměleckých děl od Giotta, Donatella a Michelangela. Najdete zde i hrobky významných osobností jako Michelangelo, Dante Alighieri, Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli a mnoho dalších. Bazilika byla postavena v 13. století v gotickém stylu.

Palazzo Pitti - významný palác ve Florencii, který sloužil jako sídlo mnoha významných osobností, včetně Medicejů a Habsburků. Postavili ho v 15. století pro florentského bankéře Luca Pittiho, ale později ho prodali rodině Medicejských a stal se sídlem toskánských velkovévodů. Palác se skládá z několika budov a můžete zde obdivovat mnoho galerií, muzeí a uměleckých sbírek. Mezi nejvýznamnější patří Galerie Palatina se spoustou slavných uměleckých děl, včetně obrazů od Botticelliho, Tiziana a Raffaela. Také zde mají jednu z největších sbírek zbraní a vojenských artefaktů v Itálii.

Boboli Gardens - rozsáhlé zahrady nacházející se za Palazzo Pitti, s mnoha fontánami, sochami a impozantními výhledy na město.

Tyto památky jsou často velmi rušné, ale jakožto ikony Florencie určitě stojí za návštěvu.

Jedním z méně známých, ale zajímavých míst ve Florencii je Pazzi Chapel, kaple navržená Filippem Brunelleschim, která se nachází vedle baziliky Santa Croce v centru města. Kaple je součástí komplexu rodinného hrobky Pazzi a byla postavena v 15. století v renesančním stylu. Jedná se o jednu z mála staveb, kterou Brunelleschi dokončil před svou smrtí. Vnitřek kaple zdobí fresky, které namalovali renesanční umělci, jako byl Andrea del Castagno a Luca della Robbia. Kapli obklopuje krásná zahrada, která nabízí úchvatný výhled na baziliku Santa Croce. Do Pazzi Chapel zavítá méně turistů než do většiny hlavních turistických atrakcí Florencie, takže je to ideální místo pro ty, kteří hledají klid a pohodu v srdci města.